Inicio / OFERTA EDUCATIVA / CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR / AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

Tècnic superior en agències de viatges i gestió d’esdeveniments

Cicles Formatius de Grau Mitjà

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores.

CAP DE DEPARTAMENT

Descripció del Curs

Programar i realitzar viatges combinats i tot tipus d’esdeveniments, vendre serveis turístics en agències de viatges i a través d’altres unitats de distribució.

Programar i oferir viatges combinats i altres serveis turístics complexos que s’adeqüin en qualitat, temps i preus a les demandes del client.
Programar i oferir serveis per a congressos, convencions, fires i altres esdeveniments, que es s’adeqüin a les expectatives i necessitats i expectatives del client.
Assessorar i proposar al client diferents alternatives de serveis turístics i anàlegs, interpretant les seves sol·licituds i calibrant les seves necessitats, per cobrir les seves expectatives.
Reservar els drets d’ús de serveis i productes turístics, calculant les tarifes a aplicar, emetre els bons i documents de confirmació dels mateixos.
Posar en funcionament un servei postvenda aparellat a l’oferta i atendre el client per donar resposta a les seves sol·licituds i/o reclamacions assegurant la seva satisfacció i la qualitat dels serveis.
Desenvolupar tasques d’administració per complir els requisits legals, econòmics i empresarials, incloent operacions de facturació, cobraments i pagaments per així poder liquidar econòmicament amb clients i proveïdors.
Aquests Ensenyaments inclouen els coneixements necessaris per dur a terme les activitats de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de graduat en ESO.
 • Haver superat la prova d’accés al grau mitjà.
 • Haver superat un programa de FPB.

Treballar: En el sector turístic, en el subsector de les agències de viatges minoristes, majoristes i majoristes-minoristes, així com en les agències especialitzades en recepció i esdeveniments, a les àrees de:

 • Administració.
 • Reserves.
 • Producte.
 • Venda de serveis/productes turístics i esdeveniments

 

 • Cap/a de oficina d’agència de viatges.
 • Cap/a de departament en agència de viatges.
 • Agent de viatges.
 • Consultor/a de viatges.
 • Organitzador/a de esdeveniments.
 • Venedor/a de serveis de viatge i viatges programats
 • Promotor/a comercial de viatges i serveis turístics.
 • Empleat/a de el departament de «booking» o reserves.
 • Haver cursat batxillerat de la modalitat de Humanitats i ciències socials.
 • La nota mitjana de l’expedient acadèmic.
 • Haver cursat la matèria de batxillerat: geografia.