Inicio / OFERTA EDUCATIVA / CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR / SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS

SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Cicle Formatiu de Grau Superior

2000 Hores

Dilluns a divendres, entre les 15:15 i les 21:25 hores

CAP DE DEPARTAMENT

Descripció del Curs

Desenvolupar, a partir d’especificacions tècniques els sistemes de telecomunicació (telefonia, ràdio i TV), informàtics (monousuari, multiusuari, telemàtic) i de producció audiovisual, assegurant operativitat i qualitat dels serveis tècnics que presten en unes condicions de normalització i evolució tecnològica característiques del sector.

Coordinar i supervisar l’execució i el manteniment dels sistemes, optimitzant els recursos humans i mitjans disponibles, amb la qualitat requerida, en les condicions de seguretat i de normalització vigents i amb els costos acordats.

Caldrà cumplir un dels següents requisits:

 • Els alumnes hauran d’estar en possessió del títol de Batxillerat
 • Estar en possessió d’un títol de grau mitjà.
 • Superar la prova d’accès al grau superio
 • Supervisor del muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions per a habitatges i edificis.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, verificació i control d’equips de sistemes de ràdio i televisió en estudis de producció i sistemes de producció audiovisual.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de radiodifusió.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control d’equips de sistemes de seguretat electrònica i circuits tancats de televisió.
 • Tècnic en supervisió, instal·lació, manteniment, verificació i control en xarxes locals i sistemes telemàtics.
 • Especialista en integració, instal·lació i manteniment d’equips i sistemes informàtics.

El títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics permet l’accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en les condicions d’admissió que s’estableixin.

 • Diplomat en màquines navals
 • Diplomat en navegació marítima
 • Diplomat en òptica i optometria
 • Diplomat en radioelectrònica naval
 • Arquitecte tècnic
 • Enginyer tècnic aeronàutic (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic agrícola (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en disseny industrial
 • Enginyer tècnic forestal (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic industrial (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en informàtica (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en mines (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic naval (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en obres públiques (totes les especialitats)
 • Enginyer tècnic en telecomunicacions (totes les especialitats)
 • Enginyer en telecomunicacions.
 • Llicenciat en física.
 • Llicenciat en matemàtiques.