Inicio / Miembro / Alberto Domaica Ozaeta

Alberto Domaica Ozaeta

Caps Departaments, Claustre de Professors, Tutors
Departament de Manteniment de Vehicles Autopropulsats
Enginyer Tècnic Agrícola
Tutor de Grup: 1r EMV
Dia i hora atenció a pares i mares: Dilluns 18:20