Inicio / Miembro / Antonio Prats Costa

Antonio Prats Costa

Claustre de Professors, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic Industrial
Tutor de Grup: 2n IEA
Dia i hora atenció a pares i mares: Dimecres 18:20