Inicio / Miembro / Gabriel Martí Capell

Gabriel Martí Capell

Claustre de Professors, Consell Escolar, Representants dels professorat
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic de Telecomunicació
Representants dels professorat Tutor de Grup: 1r STI Dia i hora atenció a pares i mares: Dimarts 17:25