Inicio / Miembro / José Carlos Macia Mora

José Carlos Macia Mora

Claustre de Professors, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes
Tutor de Grup: 1r IEA
Dia i hora atenció a pares i mares: Dilluns 18:20