Inicio / Miembro / Dani Sancho Frank

Dani Sancho Frank

Claustre de Professors, Tutors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic Industrial
Tutor de Grup: 2n STI
Dia i hora atenció a pares i mares: Dimarts 17:25