Inicio / Miembro / Joan Tur Serra

Joan Tur Serra

Claustre de Professors
Departament d'Electricitat - Electrònica
Enginyer Tècnic en Sistemes de Telecomunicació