Inicio / Miembro / Joan Planells Cardona

Joan Planells Cardona

Claustre de Professors, Consell Escolar, Representants dels professorat
Departament de Tecnologia
Enginyer Tècnic Industrial
Representant dels professorat