Inicio / Miembro / Pere Yern

Pere Yern

Claustre de Professors, Consell Escolar, Equip Directiu
Departament de Manteniment de Vehicles Autopropulsats
Tècnic Superior en Automoció
Cap d'Estudis Adjunt (FP)