Inicio / Miembro / Tona Sanchis Tasa

Tona Sanchis Tasa

Claustre de Professors, Comissions, Consell Escolar, Membre Comissió Medi ambient, Membre Comissió Normalització lingüística, Representants dels professorat
Departament de Biologia i Geologia
Llicenciada en Ciències Biològiques