Inicio / Miembro / Antoni Sureda Bonnin

Antoni Sureda Bonnin

Claustre de Professors, Tutors
Departament d'Instal·lació i Manteniment
Diplomat en la Marina Civil
Tutor de Grup: 2n Fred
Dia i hora atenció a pares i mares: Divendres 17:25