Inicio / Miembro / Xavi Guasch Ribas

Xavi Guasch Ribas

Claustre de Professors, Tutors
Departament de Biologia i Geologia
Llicenciat en Biologia. Enginyer Tècnic Agrícola
Tutor de Grup: 2n ESO B
Dia i hora atenció a pares i mares: Divendres 11:05